routegids jacobspad
wandelen langs het jacobspad
van het startpunt uithuizen
via borgen en jacobskerken
door oeroude landschappen
langs oude culturen
naar Hasselt of verder naar santiago de compostela

Disclaimer

Wij streven er naar dat de informatie op onze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website en of de gevolgen van de hierdoor veroorzaakte schade.
Alle informatie op onze website wordt aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website of delen daarvan.
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.
De aangeboden informatie is copyright van Stichting Jacobspad Groningen-Drenthe. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.