logo leader+
tekst kop Jacobspad Uithuizen Hasselt

Een leader+ project

Wat zijn Jacobalia

In het algemeen wordt onder Jacobalia verstaan alles wat in het verleden of heden te maken heeft met Sint-Jacobus en de bedevaart naar Santiago.

Dat kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar ook foto’s met verhalen van de verschillende trajecten en alles wat er tussenin zit.

 

Overigens er is geen eenduidige definitie voor te geven.

Soms wordt Jacobalia gedefinieerd als sporen die de cultus van Sint-Jacobus in de beeldende kunsten in Nederland heeft nagelaten.

Het woord  sporen  betreft niet enkel kunstvoorwerpen in de beeldende kunsten zoals bijvoorbeeld kerken, beelden, schilderijen, maar ook andere zaken die samenhangen met de cultus van Sint-Jacobus zoals Sint-Jacobusgasthuizen en -broederschappen.

Jacobspad bewegwijzering

Routegids Jacobspad

De routegids is de onmisbare leidraad voor onderweg. De pelgrimsroute door de provincies Groningen, Drenthe en deels Overijssel (tot Hasselt) wordt hierin nauwkeurig beschreven en op routekaarten weergegeven.

In deze routegids is de route in twee richtingen beschreven. Bovendien is de route volledig bewegwijzerd.

De route is geschikt voor zowel wandelaars als fietsers. Hier en daar wijkt de fietsroute af van de wandelroute in verband met de begaanbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende paden.

De routegids kunt u bij de Stichting Jacobspad bestellen.

De levertijd van het boekje is 1 week.

Build in Adobe Muse™ by Annovyn | Copyright © 2008 st. Jacobspad  | Disclaimer