logo leader+
tekst kop Jacobspad Uithuizen Hasselt

Een leader+ project

Stichting Jacobspad Groningen Drenthe

Het Jacobspad Uithuizen-Hasselt is in mei 2008, na een aantal jaren van voorbereiding, geopend.

Het doel van deze stichting is om op het grondgebied van de provincies Groningen en Drenthe een deel van het Europese netwerk van historische pelgrimspaden naar Santiago de Compostela te ontwikkelen en in stand te houden.

Hiervoor zijn eeuwenoude pelgrimsroutes en kerkpaden in ere hersteld. Aanvankelijk is een vervolg gegeven aan de wandelroute die al eerder door Thom Oosterhof was ontwikkeld van Uithuizen naar de stad Groningen met de kerk St. Jacobus de Meerdere in Uithuizen als startpunt.

Met subsidies uit het Europese Leaderfonds, van de beide provincies en van enkele Groningse gemeenten is dit deel van het Jacobspad ontwikkeld dat vanaf Uithuizen via de stad Groningen door Drenthe loopt om te eindigen in het Overijsselse Hasselt.

Dit Jacobspad neemt als pelgrimsroute een bijzondere positie in tussen de veelheid van wandel- en fietsroutes. Het onderscheidt zich door een eigen aanduiding met het symbool van de Jacobsschelp.

Inmiddels is er een aansluitende route vanaf Hasselt tot aan de Belgische grens beschreven. Het Jacobspad als pelgrimsroute is nu compleet en voert naar het Spaanse Santiago de Compostela. Het boek is te bestellen bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Jacobspad bewegwijzering

Vrijwilligers

Uiteraard vergt het onderhouden en optimaliseren van het Jacobspad de nodige zorg en aandacht. De stichting heeft inmiddels de beschikking over een tiental vrijwilligers die allen een deel van de route hebben geadopteerd. Zij zorgen er nu voor dat de route wordt onderhouden op gebied van bewegwijzering en het signaleren van blokkerende obstakels.

Routegids Jacobspad

De routegids is de onmisbare leidraad voor onderweg. De pelgrimsroute door de provincies Groningen, Drenthe en deels Overijssel (tot Hasselt) wordt hierin nauwkeurig beschreven en op routekaarten weergegeven.

In deze routegids is de route in twee richtingen beschreven. Bovendien is de route volledig bewegwijzerd.

De route is geschikt voor zowel wandelaars als fietsers. Hier en daar wijkt de fietsroute af van de wandelroute in verband met de begaanbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende paden.

De routegids kunt u bij de Stichting Jacobspad bestellen.

De levertijd van het boekje is 1 week.

Build in Adobe Muse™ by Annovyn | Copyright © 2008 st. Jacobspad  | Disclaimer